Čitaj mi

Vlada usvojila Predlog zakona o budzetu za 2016.

Vlada Srbije usvojila je danas Predlog zakona o budzetu za 2016. godinu kojim su planirani prihodi u iznosu od 997,4 milijarde dinara, a rashodi 1.119 milijardi zaokruženo. Planirani fiskalni deficit na nivou republike za sledeću godinu je 121,8 milijardi dinara.

Podsećanja radi, planirani fiskalni deficit za 2015. godinu iznosio je 191,3 milijardi a do kraja ove godine prema poslednjim projekcijama iznosiće oko 100 milijardi dinara uključujući stare dugove za gas, vojne penzije i subvencije u poljoprivredi.

Ovaj budzet, kao i prethodni za 2015. godinu, dobili su podršku Međunarodnog monetarnog fonda i predstavljaju ključni deo Programa koji istovremeno rešava problem deficita ali i strukturne probleme koji taj deficit uzrokuju. Budzet za narednu godinu je skrojen na osnovu prognoze da će u 2016. godini rast BDP-a iznositi 1,75%, a inflacija 2,8 odsto.

Prihodi budzeta od naplate poreza, kako je predviđeno, iznosiće 829,5 milijardi dinara, od čega je naplata PDV-a 427 milijardi.

Glavne uštede u budzetu za narednu godinu planirane su na svim elementima rashoda.

Vlada Srbije prethodno je usvojila i Fiskalnu strategiju za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. koja prethodi izradi Nacrta zakona o budzetu za 2016. godinu koji će, kako je planirano, biti pred poslanicima tokom ovog meseca.

Osnovni ciljevi u narednom srednjoročnom periodu fokusirani su na nastavak sprovođenja mera fiskalne konsolidacije, održavanje makroekonomske stabilnosti uz zaustavljanje daljeg rasta duga i uspostavljanje trenda njegovog smanjenja što je u skladu sa dogovorenim aranžmanom sa Međunarodnim monetarnim fondom.

Fokus je i na jačanju stabilnosti i otpornosti finansijskog sektora, otklanjanju prepreka privrednom rastu i podizanju konkurentnosti sprovođenjem sveobuhvatnih strukturnih reformi, nastavak reformi javnih preduzeća, kao i podizanje efikasnosti javnog sektora.

Vlada Srbije će nastaviti da vodi odgovornu fiskalnu i ekonomsku politiku usmerenu na kreiranje stabilnog i predvidivog poslovnog ambijenta.

Slične teme

Vujovic: Serbia Aligning Fiscal Policy To EU Standards Expeditiously

HELP SERBIA- ACCOUNT BALANCE

Paris Club approved official write-off of Serbia’s debt