Čitaj mi

Usvojen sektorski plan za nauku u okviru NIP-a

Ministar finansija Mlađan Dinkić izjavio je danas da su dva osnovna cilja Nacionalnog investicionog plana (NIP) poboljšanje životnog standarda stanovništva i povećanje zaposlenosti u Srbiji, naglasivši da je uveren da će ovi ciljevi biti ispunjeni. “Nije slučajno što je prvi usvojeni sektorski plan iz oblasti nauke, jer je znanje jedan od bitnih faktora koje želimo da stimulišemo”, dodao je on. Svrha ovih investicija, prema Dinkićevim rečima, jeste da se mladi, perspektivni stručnjaci zadrže u Srbiji i da se angažuju na razvoju privrede.

Dinkić je najavio realizaciju projekata iz oblasti elektronske uprave, na kojima su sarađivali Ministarstvo finansija, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Ključni projekti, čija implementacija počinje 15. jula, odnose se na domen efikasnijeg rada lokalne samouprave (uvođenje informacionih sistema koji omogućavaju brzo dobijanje dokumenata), elektronskih javnih nabavki i jedinstvene računarske mreže državnih organa, kao i na projekat fiskalne decentralizacije, koji će omogućiti daleko efikasnije funkcionisanje lokalnih samouprava, pogotovo u oblasti prikupljanja poreza.

Projektnom centru u okviru Ministarstva finansija dostavljeno je ukupno 2983 projekata, od toga 347 od strukovnih organizacija i stručnih institucija i 405 od ministarstava u okviru republičke vlade. Planirano je da se do kraja avgusta usvoji svih 17 sektorskih planova, dok se do polovine 2007. godine očekuje izrada

plana za period 2008. do 2011. godine.

Ministar je predstavio rezultate Plana nacionalnog oporavka Irske, koji je stupio na snagu 1987. godine, kada je Irska bila jedna od najsiromašnijih zemalja Evropske unije sa stopom nezaposlenosti preko 20% i javnim dugom od 123% bruto domaćeg proizvoda. Privlačenjem stranih direktnih investicija, stvaranjem stabilnog pravnog sistema i ulaganjima u istraživanja, razvoj i sektor usluga, kao i zahvaljujući političkom konsenzusu i saradnji sindikata i vlade, postignuto je da je Irska 2005. godine druga u EU po visini bruto domaćeg proizvoda po stanovniku, nezaposlenost je svedena na 4%, a prosečna plata je oko 3 000 evra mesečno.

Ministar nauke i zaštite životne sredine Aleksandar Popović izjavo je da je Nacionalnim investicionim planom predviđeno ulaganje od preko 21 milion evra u jačanje naučnih kapaciteta, kapitalnu opremu i građevinu, a u informacione i komunikacione tehnologije, elektroniku i elektrotehniku oko 5 miliona evra, dok je dodatnih 5 miliona namenjeno onim oblastima nauke koje su najdirektnije povezane sa privredom. Značajnu investiciju predstavlja izgradnja naučno – tehnološkog parka “Radmilovac”.

Zahvaljujući ovim investicijama Vlada će biti u stanju da udvostruči budzetska izdanja u nauku u odnosu na 2003. godinu, izjavio je Popović dodavši da će se na taj način Srbija približiti Lisabonskoj preporuci Evropske Unije, po kojoj svaka zemlja EU do 2010. godine treba da iz budzeta izdvoji 1% bruto domaćeg proizvoda za nauku. Ministar je najavio da se u narednim nedeljama očekuje usvajanje sektorskog plana za oblast zaštite životne sredine.

Slične teme

Vujovic: Serbia Aligning Fiscal Policy To EU Standards Expeditiously

HELP SERBIA- ACCOUNT BALANCE

Paris Club approved official write-off of Serbia’s debt