Čitaj mi

Usvojen Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budzetu Republike Srbije za 2009. godinu

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 16. aprila 2009. godine usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budzetu Republike Srbije za 2009. godinu . Tim predlogom predviđeni prihodi budzeta iznose 649,3 milijarde dinara, rashodi 719,8 milijardi i predviđen deficit budzeta od 70,5 milijardi dinara.

Na sednici je usvojen Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara kojim se povećava iznos poreza za motorna vozila preko 2.000 kubika, uvodi porez na upotrebu mobilnih telefona po stopi od 10 odsto na osnovicu iznosa računa, povećava porez na upotrebu plovnih objekata (čamci, brodovi i jahte dužine 15 ili više metara sa motornim pogonom, kao i ploveća postrojenja ugostiteljski objekti) i vazduhoplova i letelica na motorni pogon kada se koriste za sopstveni prevoz, odnosno za rekreativne aktivnosti.

Vlada je usvojila i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana koji donosi povećanje poreske osnovice kod prihoda od autorskih prava i prava srodnih autorskom pravu, povećanje osnovice kod oporezivanja prihoda od kapitala po osnovu dividendi i udela u dobiti.

Slične teme

Vujovic: Serbia Aligning Fiscal Policy To EU Standards Expeditiously

HELP SERBIA- ACCOUNT BALANCE

Paris Club approved official write-off of Serbia’s debt