Čitaj mi

Predstavljena Publikacija „Pregled konkurentnosti Jugoistočne Evrope 2018“

Publikacija „Pregled konkurentnosti Jugoistočne Evrope 2018“ (PKJIE), koju objavljuje Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), predstavljena je danas i u Beogradu, nakon što je prezentovana u aprilu, u sedištu OECD, u Parizu. Ova publikacija ocenjuje prakse u razvoju javnih politika zemalja u regionu, u odnosu na dobre svetske prakse, a cilj je da se unapredi konkurentnost. Publikacija pruža sveobuhvatan prikaz ekonomskog upravljanja, regulative i investicija u šest zemalja Jugoistočne Evrope, među kojima je i Srbija. Njen značaj je u tome što Srbiji pruža važne smernice daljeg razvoja u svih 17 oblasti javnih politika, sa jasnom predstavom postizanja nivoa konkurentnosti, koji je jednak onom koje imaju države članice EU i OECD-a.

U uvodnom obraćanju na predstavljanju Publikacije, državni sekretar u Ministarstvu finansija, Slavica Savičić, istakla je da je učešće u procesu njene izrade doprinelo dodatnom jačanju koordinacionih i institucionalnih kapaciteta, ne samo Ministarstva finansija i Republičkog sekretarijata za javne politike (RSJP) kao koordinatora, već i resornih ministarstava i drugih institucija koje su učestvovale u pripremi. Konsultacije sa civilnim i akademskim društvom, kao i poslovnim sektorom intenzivirane su tokom izrade publikacije, a brojne dragocene sugestije doprinele su kvalitetu dokumenta, kao i transparentnosti samog procesa.

„Zbog svog komparativnog i regionalnog koncepta, ova publikacija predstavlja ujedno i snažan mehanizam za podsticanje saradnje sa našim partnerima u regionu u cilju povećanja konkurentnosti i životnog standarda građana. U tom smislu, vrlo je važna strateška preporuka iz publikacije koja identifikuje dva ključna prioriteta za naš region: unapređenje ljudskog kapitala i poslovnog okruženja, kako bi se privukle investicije i podstakla trgovina“, rekla je Slavica Savičić.

Prema njenim rečima, koliko su ovi pomenuti prioriteti važni, pokazuje i činjenica da se sa Evropskom unijom, u okviru pristupnih pregovora, vodi kontinuirani dijalog o jačanju administrativnih kapaciteta državne uprave i unapređuje proces konsultacija u kreiranju javnih politika. „Imajući u vidu i različite oblike postojeće regionalne saradnje, uključujući ekonomsku oblast, ova publikacija doprineće daljem regionalnom povezivanju, prepoznavanju zajedničkih prioriteta i koordiniranom nastupu“, istakla je državna sekretarka.

Ona je objasnila da su mnoge lekcije, naučene iz prethodnih ciklusa pripreme publikacije, korišćene i u pripremi Programa ekonomskih reformi Republike Srbije (ERP) za period 2018-2020, kao što će biti i za pripremu ERP za period 2019-2021., čiji je cilj unapređenje konkurentnosti, privrednog rasta i zapošljavanja i koji predstavlja značajnu smernicu za upravljanje ekonomskom politikom i strukturnim reformama u Srbiji. 

Slične teme

Vujovic: Serbia Aligning Fiscal Policy To EU Standards Expeditiously

HELP SERBIA- ACCOUNT BALANCE

Paris Club approved official write-off of Serbia’s debt