Čitaj mi

Počinje sa primenom Protokol uz SSP

Danas, 1. avgusta 2014. godine počinje sa primenom Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije sa druge strane, povodom pristupanja Republike Hrvatske Evropskoj uniji, kojim je, između ostalog, promenjen preferencijalni režim za uvoz određenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i ribe.

Radi primene ovog Protokola donet je niz propisa:

– Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2014. godinu (“Službeni glasnik RS”, broj 74/14),

– Odluka o izmenama i dopunama Odluke o izvozu šećera u zemlje EU (“Službeni glasnik RS”, broj 77/14),

– Odluka o dopuni Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i iznosu posebne dažbine(“Službeni glasnik RS”, broj 79/14),

– Odluka o uvozu cigareta iz EU po preferencijalnoj stopi (“Službeni glasnik RS”, broj 79/14) i

– Pravilnik o izmeni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku (“Službeni glasnik RS”, broj 79/14).“

Slične teme

Vujovic: Serbia Aligning Fiscal Policy To EU Standards Expeditiously

HELP SERBIA- ACCOUNT BALANCE

Paris Club approved official write-off of Serbia’s debt