Čitaj mi

Paket novih sedam finansijskih zakona

Ministar finansija Mlađan Dinkić predstavio je danas novi paket finansijskih zakona. Uz ministra Dinkića, predstavljanju zakona prisustvovali su i zamenik ministra Vesna Arsić, pomoćnik ministra Goran Anđelić, kao i savetnik ministra Nikola Đivanović.

Novi paket ekonomskih zakona obuhvata:

1.Predlog Zakona o Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita, kojim se podstiče izdavanje stambenih kredita.

2. Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, čijim se izmenama predlaže uvećanje kazne za one koji ne plaćaju porez, od dva do dvadeset puta.

3.Predlog Zakona o osiguranju, kojim se značajno uvećava cenzus za osnivanje i rad osiguravajućih društava.

4. Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, čiji je cilj da domaći ponuđači imaju 20 % cenovne prednosti u odnosu na strane ponuđače.

5. Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, kojim se uvodi akciza na dizel goriva, kao i akciza na prirodne voćne sokove iz inostranstva.

6. Predlog Zakona o dopuni Zakona o Narodnoj banci Srbije, kojom bi Banka vršila kontrolu nadzora rada osiguravajućih društava.

7. Predlog Zakona o dopunama Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.

Slične teme

Vujovic: Serbia Aligning Fiscal Policy To EU Standards Expeditiously

HELP SERBIA- ACCOUNT BALANCE

Paris Club approved official write-off of Serbia’s debt