Čitaj mi

Održana prva sesija namenjena obuci knjigovođa

Ministarstvo finansija i ekonomije uz podršku OEBS-a, održalo je juče prvu u nizu sesija namenjenih obuci knjigovođa u vođenju evidencija imovine političkih stranaka.

Prema novom Zakonu o finansiranju političkih stranaka, obaveza je svake stranke da do 26. januara 2004. godine preda prvi izveštaj i to o svojoj imovini.

Početkom meseca održana je Konferencija na temu primene Zakona o finansiranju političkih stranaka na kojoj su se predstavnici stranaka prvi put susreli sa Pravilnikom o vođenju evidencije i sastavljanju izveštaja o prilozima i imovini političkih stranaka.

Na današnjoj sesiji već odgovoreno je na neka pitanja koja su neizbežna na početku sprovođenja novih zakonskih rešenja.

Primera radi, novim zakonom zabranjene su anonimne donacije, pa bi u takvom slučaju uplaćeni novac završio na računu budzeta RS, a ne političke stranke.

Do sada je veoma česta praksa bila da lokalne samouprave ustupaju političkim strankama prostor na besplatno korišćenje. Novi zakon zabranjuje da se kao finansijeri javljaju javne ustanove i javna preduzeća, pa će stranke morati da plaćaju zakup prostorija. Ipak treba imati u vidu da će stranke, po novom zakonu, dobijati sredstva i iz lokalnih budzeta, te će iz ovih sredstava moći da plate prostor ili će odlučiti da zakupe neki drugi.

Posebno je naglašena potreba usklađivanja statuta političkih stranaka sa Zakonom, jer u suprotnom neće biti u mogućnosti da koriste pravo na finansiranje iz budzeta Republike Srbije.

Kako bi se u hodu rešavali tehnički problemi u vođenju evidencija, Ministarstvo je ohrabrilo prisutne da preko e-mail-a Ministarstva upute sva pitanja i obavezalo se da u najkraćem roku omogući preuzimanje formulara sa ove zvanične internet stranice.

Slične teme

Vujovic: Serbia Aligning Fiscal Policy To EU Standards Expeditiously

HELP SERBIA- ACCOUNT BALANCE

Paris Club approved official write-off of Serbia’s debt