Čitaj mi

Održan sastanak predstavnika advokatskih komora sa ministrom Krstićem

Ministar finansija Lazar Krstić razgovarao je sa predstavnicima advokatskih komora u Srbiji, povodom njihovog štrajka zbog obračunavanja poreskih obaveza.

Ministar Krstić predložio je da advokatima koji plaćaju paušalni porez, a kojima je osnovica uvećana, uvećanje ne može biti veće od 41 odsto,

kako je i predviđeno izmenom Uredbe iz decembra 2013. godine, dok će rešenja onima kojima je osnovica uvećana za manje od 41 odsto, ostati na snazi.

Podsećamo, izmenama Uredbe došlo je do promene visine osnovice za određene kategorije obveznika, pa su advokati raspoređeni u grupu sa ostalim visokoškolovanim pružaocima usluga, dok je posebna grupa u kojoj su do tada bili brisana. Na ovaj način izmenjeno je dosadašnje rešenje prema kome je paušalno procenjeni prihod advokata iznosio 85 odsto prosečne bruto mesečne zarade u konkretnom gradu ili opštini, te sada osnovica iznosi 120 odsto prosečne bruto mesečne zarade.

Na sastanku je takođe zaključeno da je, zbog

velikog stepena diskrecije u primeni korektivnih faktora,

u narednom periodu, u saradnji sa svim relavantnim faktorima, u ovoj oblasti potrebno pronaći bolje rešenje.

Usvojen je i predlog ministra Krstića da se održi zajednički sastanak i sa ministrom pravde Nikolom Selakovićem oko opšteg stanja u pravosuđu i problemima u advokatskoj profesiji. Sastanak je protekao u izuzetno korektnoj atmosferi.

Slične teme

Vujovic: Serbia Aligning Fiscal Policy To EU Standards Expeditiously

HELP SERBIA- ACCOUNT BALANCE

Paris Club approved official write-off of Serbia’s debt