Čitaj mi

Odlučna borba protiv sive ekonomije

Kao vid borbe protiv sive ekonomije Poreska uprava je između ostalog, od početka godine do 9. avgusta 2014. godine realizovala ukupno 8.280 kontrola evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa, sa utvrđenim nepravilnostima u 2.128 slučajeva, što iznosi 25,70% od ukupnog broja kontrola, a prema ukupno 648 obveznika biće izrečena mera privremene zabrane obavljanja delatnosti.

Od navedenog broja, u periodu od 1. jula do 9. avgusta 2014. godine,

izvršeno je 4.384 kontrola kod obveznika koji se pretežno bave ugostiteljskom delatnošću, sa utvrđenim nepravilnostima u 717 slučajeva, a kod

193 obveznika stekli su se uslovi za izricanje mere privremene zabrane obavljanja delatnosti.

Prema svim obveznicima kod kojih su utvrđene nepravilnosti biće pokrenut postupak za utvrđivanje prekršajne odgovornosti.

Takođe, Poreska uprava, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, u prethodnom periodu realizovala je zajedničke akcije kontrole objekata na teritoriji Pčinjskog i Južnobanatskog okruga. Izvršeno je 49 kontrola u kojima su utvrđene nepravilnosti koje se odnose na priređivanje igara na sreću na automatima, odnosno klađenje, bez odobrenja nadležnog organa. U postupku kontrole, nelegalni automati za igre na sreću, kao i zatečeni novac u stranoj i domaćoj valuti, koji predstavlja neevidentirani prihod, su oduzeti. Istovremeno, u određenom broju slučajeva (kod 25 lica) biće izrečena mera privremene zabrane obavljanja delatnosti, imajući u vidu da su prilikom kontrole zatečena lica koja su radno angažovana u suprotnosti sa propisima o radu, kao i da je zatečen novac za koji ne postoji validna dokumentacija.

Slične teme

Vujovic: Serbia Aligning Fiscal Policy To EU Standards Expeditiously

HELP SERBIA- ACCOUNT BALANCE

Paris Club approved official write-off of Serbia’s debt