Čitaj mi

Objašnjenje o obračunu PDV-a na električnu energiju

Radi razjašnjenja nedoumica koje su se pojavile u javnosti u vezi sa obračunom PDV-a koji je Elektroprivreda Srbije sprovela po osnovici od 20 odsto za utrošenu električnu energiju za septembar, dajemo sledeće objašnjenje:

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04-ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12 – u daljem tekstu: Zakon), promet električne energije spada u promet dobara (član 4. stav 2. Zakona).

Takođe, prema odredbi člana 14. stav 1. tačka 4) Zakona o PDV-u, promet električne energije smatra se, izvršenim danom očitavanja stanja električne energije koje vrši isporučilac u cilju obračunavanja potrošnje, dok se, saglasno odredbi člana 15. stav 3. Zakona, u slučaju kada se za promet usluga izdaju periodični računi (kao u slučaju telekomunikacionih usluga), promet usluga smatra izvršenim poslednjeg dana perioda za koji se izdaje račun. Dakle, ako je isporučilac električne energije očitavao stanje električne energije u oktobru 2012. godine, na promet električne energije primenjuje se opšta stopa PDV od 20%, odnosno ako je poslednji dan perioda za koji se izdaje periodični račun za telekomunikacione usluge 30. septembar 2012. godine, na taj promet primenjuje se opšta stopa PDV od 18%.

Slične teme

Vujovic: Serbia Aligning Fiscal Policy To EU Standards Expeditiously

HELP SERBIA- ACCOUNT BALANCE

Paris Club approved official write-off of Serbia’s debt