Čitaj mi

Cilj izmena ravnopravan i pravičan tretman

Izmene Zakona o porezu na dodatu vrednost, odnosno ukidanje povraćaja PDV-a za bebe, kao jedne od mera koje su dogovorene sa Međunarodnim Monetarnim fondom ni u kom slučaju ne predstavljaju opterećenje za nove roditelje.

Osnovni cilj ove izmene je ravnopravan i pravičan tretman svih roditelja koji će na ovaj način ostvariti nadoknadu.

Zahvaljujući ovim izmenama više roditelja će ostvariti pravo na ovu nadoknadu, jer će svi roditelji koji imaju pravo na roditeljski dodatak dobiti uvećanje. Prednost ovakvog socijalnog pristupa biće i činjenica da od sada roditelji neće morati da prolaze kroz dugotrajnu proceduru prikupljanja fiskalnih računa, njihovu verifikaciju i odobrenje od strane Poreske uprave, već će im novac jednokratno biti uplaćen na račun.

Takođe, na novac se neće čekati kao što je to bila procedura do sada, već će novac dobiti odmah prilikom uplate roditeljskog dodatka.

Kako je refundacija PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe, po osvojoj suštini, mera socijalne politike u smislu da pravo na refundaciju PDV mogu da ostvare roditelji bebe određenog imovinskog statusa, potrebno je da sve mere socijalne politike, u izvornom ili modifikovanom obliku, budu predmet zakona koji uređuju socijalnu politiku, a ne zakona koji uređuje oblast oporezivanja potrošnje PDV.

Ministarstvo finansija će u dogovoru sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u narednom periodu opredeliti neophodna sredstva.

Poreska uprava, u skladu sa svojim ovlašćenjima, procesuira realizaciju zahteva za refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe. Dodajemo i da će Poreska uprava, do primene mere redovno i u roku procesuirati podnete zahteve i da će roditelji dobiti povraćaj PDV-a u skladu sa važećim zakonskim propisom. Ukidanje prava na refundaciju PDV-a stupiće na snagu tek kada se usvoji zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom, koji je u nadležnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Slične teme

Vujovic: Serbia Aligning Fiscal Policy To EU Standards Expeditiously

HELP SERBIA- ACCOUNT BALANCE

Paris Club approved official write-off of Serbia’s debt