Читај ми

Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније

Марко Јовановић – помоћник министра

Тел: : +381 11 765 2548

Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније обавља послове: финансијског управљања уговорима у оквиру ИПА; планирања, припреме, контроле квалитета и спровођења тендерских поступака у складу са правилима за спровођење јавних набавки Европске уније односно Практичним водичем за поступке закључења уговора за спољне активности Европске уније (у даљем тексту: ПРАГ), Приручником за твининг уговоре и Приручником за оквирне уговоре; потписивања уговора за пројекте финансиране у оквиру ИПА у име Републике Србије; спровођења и управљања уговорима и контроле извршења уговорених обавеза; планирања потребе за средствима и плаћања уговарачима; контроле над свим пословима који су делегирани крајњим корисницима пројеката; обезбеђивања функционисања система за извештавање и информисање; пружања саветодавне помоћи другим органима државне управе у оквиру децентрализованог/индиректног управљања фондовима Европске уније у Републици Србији у вези са прописима, правилима и процедурама за спровођење тендерског поступка и управљање уговорима који се финансирају у оквиру ИПА; правних послова у оквиру ИПА; контролног тела и спроводи првостепену контролу за пројекте финансиране у оквиру ИПА у оквиру система дељеног управљања; координације хоризонаталних активности у оквиру ИПА; управљања неправилностима и успостављања система праћења извршавања препорука и корективних мера; интерне контроле пројеката у оквиру ИПА; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Сектору као и обављање других послове у оквиру своје надлежности.

У Сектору за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније обављају се послови у оквиру следећих ужих унутрашњих јединица: 

1. Одељење за припрему тендера и управљање пројектима и уговорима
2. Одељење за организацију поступка оцењивања понуда и уговарање
3. Одељење за финансијско управљање, финансијску контролу и рачуноводство
4. Одељење за контролу квалитета
5. Одељење за координацију хоризонталних послова у оквиру ИПА
6. Одељење за спровођење првостепене контроле ИПА пројеката
7. Одељење за интерну контролу пројеката, неправилности и правна питања у оквиру ИПА   

Сличне теме

Секретаријат

Сектор за макроекономске и фискалне анализе и пројекције

Сектор буџета