Читај ми

Сектор за дигитализацију у области финансија

Соња Талијан – помоћник министра

Тел: : +381 11 765 2421

Сектор за дигитализацију у области финансија обавља послове који се односе на: реализацију пројеката који се односе на информационе системе, како са аспекта руковођења стратешким пројектима од стране Министарства, тако и праћење осталих пројеката у Министарству и органима управе у саставу; сарадњу са другим секторима Министарства, са акцентом на прикупљање података од других сектора ради координације и усклађивања планова и пројеката са програмским, секторским и приоритетима Министарства; сарадњу са другим органима државне управе, а пре свега са Канцеларијом за ИТ и е-управу у смислу усклађивања планова са приоритетима, како програмским, секторским, тако и приоритетима Министарства; планирање, анализа, имплементација и тестирање, као и контрола квалитета софтверских система током реализације пројеката; координацију при пуштању у рад софтверских система и праћење функционалне оперативности и исправности система, као и праћење функционисања сервиса, система и регистара, уз контролу поштовања безбедносних процедура, у складу са прописима; прикупљање података о потребама корисника, са планирањем неопходних средстава и ресурса са циљем адекватног одржавања и унапређивања информационих система у надлежности Министарства; препознавање потреба за оптимизацијом и унапређењем перформанси продукционих система и координација при решавању текућих проблема у раду; контроле приступа подацима, координације при отклањању грешака, инсталацији и покретању нових функционалности софтвера, доступности комуникационе инфраструктуре и праћења оптерећења система, као и анализа искоришћености система; координацију и контролу пост-имплементационе фазе пројеката, у смислу управљања системима и регистрима ради осигурања ефикасног и ефективног рада; израду правних аката у области електронских фактура и других информационих система и регистара у надлежности Министарства са аспекта информационих технологија, као и учешће у радним групама за израду прописа, те израду пројектно-техничке документације, брошура, упутстава и других едукативних материјала; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Сектору.  

У Сектору за дигитализацију у области финансија обављају се послови у оквиру следећих унутрашњих јединица, и то:

1. Група за управљање пројектима,
2. Група за координацију Министарства и органа управе у саставу у подручју дигитализације и
3. Група за управљање системом електронских фактура.

Сличне теме

Секретаријат

Сектор за макроекономске и фискалне анализе и пројекције

Сектор буџета