Čitaj mi

Sektor za digitalizaciju u oblasti finansija

Sonja Talijan – pomoćnik ministra

Sektor za digitalizaciju u oblasti finansija obavlja poslove koji se odnose na: realizaciju projekata koji se odnose na informacione sisteme, kako sa aspekta rukovođenja strateškim projektima od strane Ministarstva, tako i praćenje ostalih projekata u Ministarstvu i organima uprave u sastavu; saradnju sa drugim sektorima Ministarstva, sa akcentom na prikupljanje podataka od drugih sektora radi koordinacije i usklađivanja planova i projekata sa programskim, sektorskim i prioritetima Ministarstva; saradnju sa drugim organima državne uprave, a pre svega sa Kancelarijom za IT i e-upravu u smislu usklađivanja planova sa prioritetima, kako programskim, sektorskim, tako i prioritetima Ministarstva; planiranje, analiza, implementacija i testiranje, kao i kontrola kvaliteta softverskih sistema tokom realizacije projekata; koordinaciju pri puštanju u rad softverskih sistema i praćenje funkcionalne operativnosti i ispravnosti sistema, kao i praćenje funkcionisanja servisa, sistema i registara, uz kontrolu poštovanja bezbednosnih procedura, u skladu sa propisima; prikupljanje podataka o potrebama korisnika, sa planiranjem neophodnih sredstava i resursa sa ciljem adekvatnog održavanja i unapređivanja informacionih sistema u nadležnosti Ministarstva; prepoznavanje potreba za optimizacijom i unapređenjem performansi produkcionih sistema i koordinacija pri rešavanju tekućih problema u radu; kontrole pristupa podacima, koordinacije pri otklanjanju grešaka, instalaciji i pokretanju novih funkcionalnosti softvera, dostupnosti komunikacione infrastrukture i praćenja opterećenja sistema, kao i analiza iskorišćenosti sistema; koordinaciju i kontrolu post-implementacione faze projekata, u smislu upravljanja sistemima i registrima radi osiguranja efikasnog i efektivnog rada; izradu pravnih akata u oblasti elektronskih faktura i drugih informacionih sistema i registara u nadležnosti Ministarstva sa aspekta informacionih tehnologija, kao i učešće u radnim grupama za izradu propisa, te izradu projektno-tehničke dokumentacije, brošura, uputstava i drugih edukativnih materijala. 

U Sektoru za digitalizaciju u oblasti finansija obavljaju se poslovi u okviru sledećih unutrašnjih jedinica, i to:

1. Grupa za upravljanje projektima,
2. Grupa za koordinaciju Ministarstva i organa uprave u sastavu u području digitalizacije i
3. Grupa za upravljanje sistemom elektronskih faktura.

Slične teme

Sekretarijat

Sektor za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije

Sektor budzeta