Читај ми

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Верица Игњатовић – помоћник министра

Tел: +381 11 765 2177

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције обавља нормативне, студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове који се односе на: координацију процеса придруживања и процеса приступања ЕУ из надлежности Министарства; праћење спровођења обавеза Министарства у процесу европских интеграција и извршавања обавеза Министарства из Споразума о стабилизацији и придруживању; праћење процеса преговора о приступању Републике Србије ЕУ; координација рада преговарачких група у којима је Министарство именовано као водећа, или дели улогу водеће институције, током свих фаза преговора о чланству; праћење рада свих преговарачких група; израда материјала Министарства за стратешка документа Републике Србије у процесу европских интеграција; програмирање, припрема, спровођење и праћење спровођења пројеката финансираних из ЕУ фондова из надлежности Министарства; програмирање, припрема и праћење спровођења пројеката финансираних из билатералних извора из надлежности Министарства; координацију у области билатералне, регионалне и мултилатералне међународне сарадње из делокруга надлежности Министарства; координацију и израду стратешких докумената ''Програм економских реформи'' и ''Програм реформе управљања јавним финансијама'', координира рад саветника за питања финансија у Сталној мисији Републике Србије при Европској комисији у Бриселу; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Сектору.

У Сектору за међународну сарадњу и европске интеграције обављају се послови у оквиру следећих ужих унутрашњих јединица:

1. Одсек за координацију послова европских интеграција
2. Одсек за програмирање пројеката финансираних из средстава ЕУ и развојне помоћи
3. Одсек за спровођење пројеката финансираних из средстава ЕУ и развојне помоћи
4. Одсек за координацију послова међународне сарадње

Сличне теме

Секретаријат

Сектор за макроекономске и фискалне анализе и пројекције

Сектор буџета