Čitaj mi

Mali: Potpisan Sporazum između EU i Srbije o učešću naše zemlje u Programu jedinstvenog tržišta EU

1/4

Sporazum između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Srbije u programu jedinstvenog tržišta Evropske unije, potpisan je danas u Ministarstvu finansija. 

Sporazum su potpisali potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali i generalna direktorka za unutrašnje tržište, industriju, preduzetništvo i MSP Evropske komisije Kerstin Jorna.

Ceremonija potpisivanja održana je preko onlajn platforme, u skladu sa protokolom o onlajn ceremonijama na visokom nivou.

Ministar finansija Siniša Mali istakao je da je Republika Srbija potpisivanjem današnjeg Sporazuma pristupila još jednom važnom programu Evropske unije i naglasio da naša zemlja još jednom pokazuje posvećenost da kao zemlja kandidat i buduća članica učestvuje u programima zajednice i na taj način jača konkurenciju i bolje se pripremi za punu integraciju na unutrašnjem tržištu.

„Učešćem u ovom programu, domaća mala i srednja preduzeća dobiće priliku da kroz različite instrumente podrške, a posebno kroz nastavak rada Evropske mreže preduzetništva u Srbiji, unaprede svoju konkurentnost, internacionalizuju svoje poslovanje i bolje se pripreme da odgovore izazovima jedinstvenog tržišta. Programom su predviđeni i posebni pozivi za razvoj klastera, turističke infrastrukture i preduzetništva mladih“, rekao je Mali. 

On je istakao i da je uveren da će naše kompanije dobro iskoristiti mogućnosti koje im nudi Program jedinstvenog tržišta i pripremiti se da bolje odgovore na predstojeće izazove. 

Potpisivanje Sporazuma o jedinstvenom tržištu predstavlja nastavak dugoročne saradnje sa EU u oblasti konkurentnosti, s obzirom na to da Srbija učestvuje u Okvirnim programima za konkurentnost i inovativnost od 2008. godine. 

U prethodnom programskom ciklusu, kroz Program konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (2014-2020) - COSME, subjekti iz Srbije su mogli da konkurišu za sredstva iz budzeta EU ravnopravno sa organizacijama iz zemalja članica EU i postigli su značajne rezultate.

„Instrumenti garancije više nisu deo novog programa, iako su predstavljali glavni stub prethodnog COSME programa, ali bez obzira na to učešće u Programu jedinstvenog tržišta imaće pozitivan uticaj na dalje jačanje konkurentnosti MSP u Srbiji. Značajno je to da će doprineti realizaciji aktivnosti u okviru pristupnih pregovora, posebno u Poglavlju 20 – Preduzetnička i industrijska politika, za koje se očekuje da će uskoro moći da se zatvori“, naglasio je Mali.

Pristupanje Programu jedinstvenog tržišta omogućava preduzećima učešće u konkursima za realizaciju projekata koji doprinose konkurentnosti malih i srednjih firmi. Pravna i fizička lica Srbije će biti u ravnopravnom položaju sa organizacijama iz zemalja punopravnih članica EU prilikom konkurisanja za budzetska sredstva EU koja su obezbeđena kroz Program jedinstvenog tržišta.

Poseban značaj pristupanja Programu jedinstvenog tržišta ogleda se u nastavku projekta Evropska mreža preduzetništva koji predstavlja najveću mrežu koja pruža podršku malim i srednjim preduzećima i pomaže im da internacionalizuju svoje poslovanje i da se pozicioniraju na svetskom tržištu. 

Srbija je od početka uključena u rad Evropske mreže preduzetništva, preciznije od 2008. godine. U prethodnih 15 godina više od 18.500 domaćih malih i srednjih preduzeća je koristilo usluge Evropske mreže preduzetništva.

Slične teme

Siniša Mali:  Mikro biznisi imaju veliki uticaj na privredni rast i razvoj cele ekonomije

Siniša Mali: Mikro biznisi imaju veliki uticaj na privredni rast i razvoj cele ekonomije

Mali potpisao ugovore sa predstavnicima francuskog trezora i konzorcijumom Suez-Vinci

Mali potpisao ugovore sa predstavnicima francuskog trezora i konzorcijumom Suez-Vinci

Siniša Mali: Nastavak nagradne igre „Uzmi račun i pobedi“ na jesen

Siniša Mali: Nastavak nagradne igre „Uzmi račun i pobedi“ na jesen