Odluke Vlade Republike Srbije

Čitaj mi

Odluke Vlade Republike Srbije

Dodatne informacije možete naći na ovoj adresi: http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/fp/covid19 

Propisi i drugi akti

Odluka o proglašenju vanrednog stanja: 29/2020-3

Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja: 41/2020-3

Uredba o posebnim tehničkim zahtevima, standardima i primeni medicinskih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2: 41/2020-3

Uredba o ograničavanju maloprodajne cene zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2: 40/2020-3

Uredba o prekršaju za kršenje Naredbe ministra unutrašnjih poslova o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije: 39/2020-3

Uredba o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine: 38/2020-4

Uredba o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2: 38/2020-3

Uredba o merama za vreme vanrednog stanja: 31/2020-3, 36/2020-3, 38/2020-3, 39/2020-3

Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja: 31/2020-3

Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti: 15/2016-31

 

AKTI VLADE

Odluka o statusu stranih državljana u Republici Srbiji za vreme vanrednog stanja: 41/2020-4

Odluka o ograničenju pružanja usluga u oblasti trgovine na malo, koje obuhvataju prodaju robe i vršenje usluga u trgovinskim centrima i lokalima u koje se ulazi iz zatvorenog prostora: 39/2020-4

Odluka o posebnim merama pružanja usluga u oblasti trgovine na malo, koja obuhvata prodaju hrane i pića u ugostiteljskim objektima i prodaju hrane za nošenje: 39/2020-4

Odluka o zatvaranju svih graničnih prelaza za ulazak u Republiku Srbiju: 37/2020-3

Odluka o ograničenju visine cena i marži osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme: 35/2020-17

Odluka o zabrani izvoza lekova: 32/2020-4, 33/2020-3

Odluka o obustavi rada ustanova učeničkog i studentskog standarda čiji je osnivač Republika Srbija: 32/2020-3

Odluka o važenju ličnih dokumenata državljana Republike Srbije za vreme vanrednog stanja: 32/2020-3

Odluka o privremenom ograničavanju kretanja tražilaca azila i iregularnih migranata smeštenih u centrima za azil i prihvatnim centrima u Republici Srbiji: 32/2020-3

Odluka o obrazovanju Komisije za davanje dozvole za ulazak na teritoriju Republike Srbije u režimu primene zaštitnih mera od bolesti COVID-19: 30/2020-4

Odluka o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme: 30/2020-4

Odluka o obustavi izvođenja nastave u visokoškolskim ustanovama, srednjim i osnovnim školama i redovnog rada ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja: 30/2020-3

Odluka o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo: 28/2020-3, 33/2020-3, 37/2020-3, 39/2020-5, 41/2020-4

Odluka o zatvaranju graničnih prelaza: 25/2020-3, 27/2020-14, 35/2020-18

Odluka o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću: 23/2020-3, 24/2020-3, 27/2020-13, 28/2020-3, 30/2020-3, 32/2020-3, 35/2020-18, 37/2020-3, 38/2020-17, 39/2020-4

Zaključak (Vlade o obustavljanju rada sa strankama putem neposrednog kontakta): 35/2020-18, 37/2020-3

Zaključak (Vlade o određivanju objekta za sprovođenje mere karantina radi sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19): 33/2020-4

 

AKTI MINISTARSTVA

Naredba o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom prostoru: 39/2020-7

Naredba o proglašenju epidemije zarazne bolesti COVID-19: 37/2020-8

Naredba o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije: 34/2020-3, 39/2020-6, 40/2020-4

Naredba o orga nizovanju i sprovođenju mere karantina: 33/2020-4

Naredba o zabr ani poseta i ograničenju kretanja u objektima ustanova za smeštaj starih lica: 28/2020-14

 

AKTI NARODNE BANKE SRBIJE

Odluka o pri vremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema: 33/2020-6

Odluka o pri vremenim merama za davaoce lizinga u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema: 33/2020-6

 

Sve informacije o korona virusu COVID-19 možete pratiti na zvaničnoj veb strani Covid19.rs. 

Svim važećim propisima Republike Srbije, koji su objavljeni u „Službenom glasniku RS“, možete pristupiti bez naknade u bazi Registar i tekstovi važećih propisa i drugih akata. 

Uredba-fiskalne-pogodnosti
Uredba-HOV
Uredba-Utvrđivanje-PFP