Ekonomske mere za pomoć privredi i građanima

Čitaj mi

Ekonomske mere za pomoć privredi i građanima

Zakon o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RS“, br. 3/2022 i 20/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o utvrđivanju finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RS“, br. 76/2021)
Pravilnik o načinu prijave državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina za dobijanje novčane pomoći, načinu isplate novčane pomoći i podnošenja reklamacija („Službeni glasnik RS“, br. 4/2022)
Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške sportskim organizacijama u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RS“, br. 111/2021)
Pravilnik o načinu razmene podataka, načinu prijave za dobijanje dodatne novčane pomoći i načinu isplate dodatne novčane pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 53/2021)
Uredba o utvrđivanju Programa podrške radu noćnih barova i noćnih klubova zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RS“, br. 51/2021)
Uredba o podsticajnim merama za imunizaciju i sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS“, br. 46/2021 i 54/2021) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o načinu prijave za dobijanje novčane pomoći, načinu isplate novčane pomoći i podnošenja reklamacija („Službeni glasnik RS“, br. 42/2021 i 107/2021) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Uredba o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu turističkih vodiča i turističkih pratilaca zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RS“, br. 23/2021 i 38/2021) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Uredba o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RS“, br. 11/2021, 23/2021 i 38/2021) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o utvrđivanju druge garantne šeme kao mera dodatne podrške privredi usled produženog negativnog uticaja pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RS“, br. 40/2021 i 129/2021) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RS“, br. 153/2020 i 40/2021) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o Privremenom registru punoletnih državljana Republike Srbije kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RS“, br. 40/2021 i 96/2021) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Uredba o utvrđivanju Programa direktnih davanja iz budzeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RS“, br. 11/2021)
Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RS“, br. 54/2020 i 57/2020) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 (“Službeni glasnik RS“, br. 54/2020 i 60/2020) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zaključak Vlade 05 broj 401-6052/2020 („Službeni glasnik RS“, br. 104/2020)
Zaključak Vlade 05 broj 401-6243/2020 („Službeni glasnik RS“, br. 106/2020)
Uredba o postupku za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti („Službeni glasnik RS“, br. 54/2020)
Uredba o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RS“, br. 57/2020)
Uredba o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijava za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RS“, br. 57/2020)
Pravilnik o sadržini obrasca u kome se iskazuju podaci o licima za koja veliko pravno lice ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava („Službeni glasnik RS“, br. 56/2020)
Uredba o formiranju privremenog registra i načinu uplate jednokratne novčane pomoći svim punoletnim državljanima Republike Srbije u cilju smanjivanja negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (“Službeni glasnik RS“, br. 60/2020)
Uredba o pomeranju roka za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica (“Službeni glasnik RS“, br. 60/2020)
Uredba o izmeni opštih prihoda i primanja, rashoda i izdataka budzeta Republike Srbije za 2020. godinu radi otklanjanja štetnih posledica usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (“Službeni glasnik RS“, br. 60/2020)
Zakon o potvrđivanju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, br. 62/2020)
Pravilnik o načinu prijave i načinu uplate jednokratne novčane pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 73/2020, 76/2020 i 78/2020) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Uredba o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RS“, br. 146/2020)