Читај ми

Мали: Потписан Споразум између ЕУ и Србије о учешћу наше земље у Програму јединственог тржишта ЕУ

1/4

Споразум између Европске уније и Републике Србије о учешћу Србије у програму јединственог тржишта Европске уније, потписан је данас у Министарству финансија. 

Споразум су потписали потпредседник Владе и министар финансија Синиша Мали и генерална директорка за унутрашње тржиште, индустрију, предузетништво и МСП Европске комисије Керстин Јорна.

Церемонија потписивања одржана је преко онлајн платформе, у складу са протоколом о онлајн церемонијама на високом нивоу.

Министар финансија Синиша Мали истакао је да је Република Србија потписивањем данашњег Споразума приступила још једном важном програму Европске уније и нагласио да наша земља још једном показује посвећеност да као земља кандидат и будућа чланица учествује у програмима заједнице и на тај начин јача конкуренцију и боље се припреми за пуну интеграцију на унутрашњем тржишту.

„Учешћем у овом програму, домаћа мала и средња предузећа добиће прилику да кроз различите инструменте подршке, а посебно кроз наставак рада Европске мреже предузетништва у Србији, унапреде своју конкурентност, интернационализују своје пословање и боље се припреме да одговоре изазовима јединственог тржишта. Програмом су предвиђени и посебни позиви за развој кластера, туристичке инфраструктуре и предузетништва младих“, рекао је Мали. 

Он је истакао и да је уверен да ће наше компаније добро искористити могућности које им нуди Програм јединственог тржишта и припремити се да боље одговоре на предстојеће изазове. 

Потписивање Споразума о јединственом тржишту представља наставак дугорочне сарадње са ЕУ у области конкурентности, с обзиром на то да Србија учествује у Оквирним програмима за конкурентност и иновативност од 2008. године. 

У претходном програмском циклусу, кроз Програм конкурентности малих и средњих предузећа (2014-2020) - COSME, субјекти из Србије су могли да конкуришу за средства из буџета ЕУ равноправно са организацијама из земаља чланица ЕУ и постигли су значајне резултате.

„Инструменти гаранције више нису део новог програма, иако су представљали главни стуб претходног COSME програма, али без обзира на то учешћe у Програму јединственог тржишта имаће позитиван утицај на даље јачање конкурентности МСП у Србији. Значајно је то да ће допринети реализацији активности у оквиру приступних преговора, посебно у Поглављу 20 – Предузетничка и индустријска политика, за које се очекује да ће ускоро моћи да се затвори“, нагласио је Мали.

Приступање Програму јединственог тржишта омогућава предузећима учешће у конкурсима за реализацију пројеката који доприносе конкурентности малих и средњих фирми. Правна и физичка лица Србије ће бити у равноправном положају са организацијама из земаља пуноправних чланица ЕУ приликом конкурисања за буџетска средства ЕУ која су обезбеђена кроз Програм јединственог тржишта.

Посебан значај приступања Програму јединственог тржишта огледа се у наставку пројекта Европска мрежа предузетништва који представља највећу мрежу која пружа подршку малим и средњим предузећима и помаже им да интернационализују своје пословање и да се позиционирају на светском тржишту. 

Србија је од почетка укључена у рад Европске мреже предузетништва, прецизније од 2008. године. У претходних 15 година више од 18.500 домаћих малих и средњих предузећа је користило услуге Европске мреже предузетништва.

Сличне теме

Србија проналази своје изворе раста, што води ка даљем побољшању животног стандарда

Србија проналази своје изворе раста, што води ка даљем побољшању животног стандарда

Велико интересовање компанија за учешће на ЕКСПО изложби, америчке фирме добродошле

Велико интересовање компанија за учешће на ЕКСПО изложби, америчке фирме добродошле

Представљене измене за унапређење система електронских фактура

Представљене измене за унапређење система електронских фактура