Čitaj mi

Fitch Rating: Potvrđen kreditni rejting Republike Srbije

Agencija za ocenu kreditnog rejtinga „Fitch Ratings“ je potvrdila kreditni rejting Republike Srbije na nivou BB+ i zadržala izglede za njegovo dalje poboljšanje i ocenila ih stabilnim. 

Agencija naglašava da je kreditni rejting Republike Srbije podržan kredibilnim okvirom makroekonomske politike, disciplinovanom fiskalnom politikom kao i rastom bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika, u poređenju sa prosekom zemalja sa analognim rejtingom. Takođe, u izveštaju se navodi da je Republika Srbija uspešno upravljala makroekonomskim rizicima koji su proizišli usled energetske krize.

Na osnovu preliminarnih podataka, agencija predviđa ekonomski rast od 2,5% za 2023. godinu, koji je podržan investicijama i trgovinskom razmenom. Izvoz je porastao usled kapaciteta generisanog novim stranim direktnim investicijama, na osnovu razvoja infrastrukturnih projekata i razvoja građevinskog sektora i sektora nekretnina. Oporavak poljoprivrednog sektora sa rastom od 9% usled povoljnih vremenskih uslova nakon dve godine suše, je takođe podržao ovakav rast. Ocenjuju da bi potražnja na domaćem tržištu trebalo da bude glavni izvor rasta u 2024. i 2025. godini, dok će privatna potrošnja imati koristi od kontinuiranog rasta plata.

Republika Srbija nastavlja putem održivog ekonomskog rasta, vođenog visokim stranim direktnim investicijama. Zahvaljujući radovima na trenutno najvećem projektu Republike Srbije, izgradnji kompleksa „EXPO 2027“, kapitalne investicije će ostati na visokom nivou. Projekti finansirani stranim direktnim investicijama će dalje pospešiti izvoz, kao i povećanje potražnje u okviru Evropske unije, iako će efekat donekle biti neutralan s obzirom na intenzitet uvoza za potrebe građevinskih i infrastrukturnih projekata. 

Učešće investicija u BDP-u se predviđa se na oko 26,5% u 2024. i 2025. godini, u odnosu na 18,2% koliko su iznosile u periodu između 2010. i 2019. godine. Fitch agencija takođe predviđa rast od 3,3% u 2024. godini i 4,2% u 2025. godini, a ističe da Sporazum o slobodnoj trgovini potpisan sa Narodnom Republikom Kinom u septembru prošle godine, Novi plan rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, kao i infrastrukturni razvoj u okviru priprema za „EXPO 2027“, zajedno podržavaju visok rast za dolazeći period.

Vlada Republike Srbije će nastaviti dalje da jača svoju privredu, akumulira rezerve i kontinuirano privlači strane direktne investicije, kao i da pozitivno i uspešno odgovara na različite izazove, kako iz domaćeg, tako i iz međunarodnog okruženja.

Slične teme

Siniša Mali: Radovi na projektu metroa i pre rokova

Siniša Mali: Radovi na projektu metroa i pre rokova

Siniša Mali: Srbija stabilna, cilj posete Francuskoj unapređenje saradnje dve zemlje

Siniša Mali: Srbija stabilna, cilj posete Francuskoj unapređenje saradnje dve zemlje

Mali: Ubrzano radimo na Planu rasta za Zapadni Balkan

Mali: Ubrzano radimo na Planu rasta za Zapadni Balkan