Čitaj mi

Časopis Finansije, broj 1-6/2020

FINANSIJE
Časopis za teoriju i praksu finansija
75 godina, br. 1-6/2020
Beograd


SADRŽAJ


Marina ĐORĐEVIĆ, Jadranka ĐUROVIĆ TODOROVIĆ, Milica
RISTIĆ CAKIĆ


ZNAČAJ UPOTREBE QE I „NOVCA IZ HELIKOPTERA“ U POKRETANjU
PRIVREDNE AKTIVNOSTI NAKON KRIZE IZAZVANE VIRUSOM
KOVID 19
str. 7-27


Aleksandra TOMIĆ, Siniša MILOŠEVIĆ


MAKROEKONOMSKI EFEKTI REGULATORNIH EKONOMSKIH
REFORMI REPUBLIKE SRBIJE
str. 28-46


Goran NIKOLIć


TENDENCIJE SPECIJALIZACIJE SRPSKOG IZVOZA I UVOZA:
KOMPARATIVNA ANALIZA 2000-2019.
str. 47-66


Stefan VRŽINA


INVESTICIJE U OSNOVNA SREDSTVA I OPTEREĆENjE POREZOM
NA DOBITAK TRANSPORTNIH PREDUZEĆA U SRBIJI
str. 67-82

Sanja BAKIĆ


KOMPARATIVNI PRIKAZ SAVREMENIH I TRADICIONALNIH
KONCEPCIJA OBUHVATANjA TROŠKOVA
str. 83-95

Ljubiša DABIĆ


POSEBAN REŽIM PRIMANjA LICA U PRAVU DRŽAVNE REVIZIJE
REPUBLIKE SRBIJE
str. 96-128


PRIKAZI


Marijana MACUKATO: PREDUZETNIČKA DRŽAVA: Rušenje mitova
o sukobu društvenog i privatnog sektora


Biljana Vitković
str. 129-135

Časopis Finansije, broj 1-6/2020

Slične teme

Časopis Finansije

Časopis Finansije, broj 1-6/2023

Časopis Finansije, broj 1-6/2023

Časopis Finansije, broj 1-6/2022

Časopis Finansije, broj 1-6/2022