Čitaj mi

Časopis Finansije

Poštovani čitaoci i autori, 

Dugi niz godina sa ponosom ističemo da se časopis Finansije kao „časopis za teoriju i praksu finansija“ objavljuje od 1946. godine. Reč je sigurno o jednom od najstarijih naučih časopisa u našoj zemlji i regionu. Često je menjao formu i oblike, ali je uvek imao visok ugled u stručnim i naučnim krugovima. 

Vremena se menjaju. Dolazi do promena u gotovo svim segmentima života. Promene nisu zaobišle ni časopis Finansije. Novi Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa postavio je zahtev prema Ministarstvu finansija kao izdavaču časopisa da pronađe akreditovanu naučnoistraživačku organizaciju kao suizdavača. Nakon više meseci skeniranja i selekcije potencijalih kandidata za suizdavača odabrana je Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije. Novi Pravilnik, takođe, propisuje da urednik naučnog časopisa „mora da ima naučno, odnosno nastavno zvanje“. 

Sve to je uticalo na odgovarajuće promene koje će uslediti u narednoj godini o čemu želimo da vas već danas upoznamo. Pored promena na planu izdavača odnosno suizdavača i imenovanja novog glavnog urednika došlo je i do drugih promena:
• Formiran je novi uređivački odbor, značajno proširen eminentnim profesorima iz zemlje, regiona i sveta.
• Formulisana je nova naučna politika časopisa, prilagođena novim dinamičnim uslovima u oblasti savremene finansijske teorije i prakse.
• Sastavljena je nova, znatno šira lista recenzenata.
• Format časopis je promenjen.
• Promenjena su uputstva, kako za autore, tako i za recenzente.
• U pripremi je nov elektronski sistem (Open Journal System – OJS) za slanje, recenziranje, postupak prihvatanja i objavljivanja radova.

Opredeljeni smo da uz poštovanje najviših akademskih, profesionalnih i etičkih standarda stalno radimo na podizanju nivoa kvaliteta časopisa sa ciljem da postane vodeći domaći časopis u oblasti finansija.

Sve buduće aktivnosti, počev od slanja radova i recenzije, do elektronskog pristupa časopisu biće u funkciji od 1. januara 2024. godine preko internet stranice: https://finansije.bba.edu.rs/ .

Vidimo se uskoro u novom ruhu!

Glavni i odgovorni urednik
prof. dr Dejan Erić

Naučna politika časopisa
Uputstvo autorima
Lista recenzenata

Slične teme

Časopis Finansije, broj 1-6/2023

Časopis Finansije, broj 1-6/2023

Časopis Finansije, broj 1-6/2022

Časopis Finansije, broj 1-6/2022

Časopis Finansije, broj 1-6/2021

Časopis Finansije, broj 1-6/2021