Čitaj mi

Časopis Finansije, broj 1-6/2014

FINANSIJE
Časopis za teoriju i praksu finansija
69 godina, br. 1-6/2014.
Beograd


SADRŽAJ


OPŠTE NAPOMENE


Mr Vesna ĐUKIĆ
PISMO UREDNIKA AUTORIMA, SARADNICIMA I ČITAOCIMA
str. 7
Prof. dr Dejan POPOVIĆ
U ZNAK ZAHVALNOSTI
str. 9


SRBIJA U MEĐUNARODNOJ TRGOVINI I FINANSIJAMA


Dr Goran NIKOLIĆ
STRUKTURNO UNAPREĐENJE DOMAĆEG ROBNOG IZVOZA 2000-
2014.
str. 11
Dr Ratko RADOSAVLjEVIĆ
FINANSIJSKA INTEGRACIJA EVROPSKE UNIJE I
FINANSIJSKO TRŽIŠTE SRBIJE
str. 24
Dr Lidija BARJAKTAROVIĆ, dr Renata PINDžO, Ana VJETROV
ANALIZA HARMONIZACIJE BANKARSKOG SEKTORA SRBIJE SA
REGULATIVOM EU U PROCESU EVROINTEGRACIJA ZEMLjE
STR. 45
Prof. dr Zoran GRUBIŠIĆ, dr Sandra KAMENKOVIĆ, msc Ivana
RAIČEVIĆ
ANALIZA ISPUNjENOSTI MASTRIHSTSKIH KRITERIJUMA
KONVERGENCIJE U SRBIJI
str. 59

FINANSIJSKA TRŽIŠTA


Mr Vlado KOVAČEVIĆ
ZNAČAJ RAZVOJA DERIVATNIH BERZI ZA UPRAVLjANjE RIZIKOM
POSLOVANjA U SRBIJI
str. 73
Dr Vladimir ZAKIĆ
ZNAČAJ TRŽIŠTA OBVEZNICA ZA RAZVOJ KORPORATIVNIH
PREDUZEĆA U SRBIJI
str. 73
Mr Jelena BRDAR, Mr Maja BODROŽIĆ
FUNDAMENTALNA ANALIZA U FUNKCIJI OTKRIVANjA TRENDA
KRETANjA CENA AKCIJA NA SEKUNDARNOM FINANSIJSKOM
TRŽIŠTU
str. 95

EVROPSKA MONETARNA I FINANSIJSKA REGULATIVA


Dr Dragan MOMIROVIĆ
EVROPSKA CENTRALNA BANKA-IZLAZ IZ NESTANDARDNE
MONETARNE POLITIKE
str. 109
Mr Slobodanka JOVIN, dr Slaviša ĐUKANOVIĆ, mba Mirela
MOMČILOVIĆ
OPERATIVNI RIZICI U SVETLU BAZELSKIH SPORAZUMA I
SVETSKA FINANSIJSKA KRIZA
str. 128

TEORIJSKA EKONOMIJA


Prof. dr Petar ĐUKIĆ
RASPRAVA O EKONOMSKO-FINANSIJSKIM APSURDIMA: U
OGLEDALU TEORIJE I STVARNOSTI
str. 152


JUBILEJI


130 GODINA NARODNE BANKE SRBIJE 1884-2014.
Dr Milan ŠOJIĆ, mr Branko HINIĆ
str. 170


PRIKAZI


Dr Ratko RADOSAVLjEVIĆ, dr Branko VASILjEVIĆ
„FINANSIJSKA INTEGRACIJA EVROPSKE UNIJE I
FINANSIJSKO TRŽIŠTE SRBIJE“
Aleksandar Maksimović
str. 176
Radovan KOVAČEVIĆ
„MEĐUNARODNE FINANSIJE“
Dr Biljana Vitković
str. 184
Dr Slaviša ĐUKANOVIĆ
„EKOLOŠKA ENERGETIKA − ŠIRENjE PRIMENE“
Mr Jasmina Knežević
str. 192
HRONIKA
uređivanja i izdavanja časopisa FINANSIJE
1946-2014.
str. 200

Časopis Finansije, broj 1-6/2014

Slične teme

Časopis Finansije

Časopis Finansije, broj 1-6/2022

Časopis Finansije, broj 1-6/2022

Časopis Finansije, broj 1-6/2021

Časopis Finansije, broj 1-6/2021