Čitaj mi

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, mart 2021. godine

Republika Srbija

Ministarstvo finansija

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa

Broj 3, mart 2021.

ISSN 0354-3242

Sadržaj:

JAVNI PRIHODI

POREZI

    Porez na dodatu vrednost

    Porez na dobit pravnih lica

    Porez na dohodak građana

    Porezi na imovinu

    Porez na upotrebu, držanje i nošenje dobara

    Poreski postupak i poreska administracija

   DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE

CARINE

IZBEGAVANjE DVOSTRUKOG OPOREZIVANjA

FISKALNE POGODNOSTI I DIREKTNA DAVANjA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U PRIVATNOM SEKTORU

DIREKTNA DAVANjA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U PRIVATNOM SEKTORU

FISKALNE KASE

FINANSIJSKI SISTEM

RAČUNOVODSTVO

PODSETNIK

Preuzmite ceo dokument:

Билтен - службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, март 2021. године

Slične teme

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jul-avgust 2021. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jul-avgust 2021. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jun 2021. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jun 2021. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, maj 2021. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, maj 2021. godine