Читај ми

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, март 2021. године

Република Србија

Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа

Број 3, март 2021.

ISSN 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

    Порез на додату вредност

    Порез на добит правних лица

    Порез на доходак грађана

    Порези на имовину

    Порез на употребу, држање и ношење добара

    Порески поступак и пореска администрација

   ДОПРИНОСИ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

ЦАРИНЕ

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

ФИСКАЛНЕ ПОГОДНОСТИ И ДИРЕКТНА ДАВАЊА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА У ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ

ДИРЕКТНА ДАВАЊА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА У ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ

ФИСКАЛНЕ КАСЕ

ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ

РАЧУНОВОДСТВО

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

Билтен - службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, март 2021. године

Сличне теме

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јул-август 2021. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јул-август 2021. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јун 2021. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јун 2021. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, мај 2021. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, мај 2021. године