Čitaj mi

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, maj 2023. godine

Republika Srbija
Ministarstvo finansija
Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa
Broj 5, maj 2023. godine
ISSN 0354-3242

SADRŽAJ

JAVNI PRIHODI
Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porez na dohodak građana

NAKNADE ZA KORIŠĆENjE JAVNIH DOBARA

CARINE

IZBEGAVANjE DVOSTRUKOG OPOREZIVANjA

FISKALIZACIJA

PODSETNIK

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, maj 2023. godine

Slične teme

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, maj 2024. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, maj 2024. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, april 2024. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, april 2024. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, mart 2024. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, mart 2024. godine