Читај ми

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, мај 2023. године

Република Србија
Министарство финансија
Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа
Број 5, мај 2023. године
ISSN 0354-3242

САДРЖАЈ

ЈАВНИ ПРИХОДИ
Порез на додату вредност
Порез на добит правних лица
Порез на доходак грађана

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

ЦАРИНЕ

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

ФИСКАЛИЗАЦИЈА

ПОДСЕТНИК

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, мај 2023. године

Сличне теме

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, април 2024. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, април 2024. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, март 2024. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, март 2024. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, фебруар 2024. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, фебруар 2024. године