Čitaj mi

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, april 2023. godine

Republika Srbija
Ministarstvo finansija
Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa
Broj 4, april 2023. godine
ISSN 0354-3242

SADRŽAJ

JAVNI PRIHODI
Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porezi na imovinu
Porez na dohodak građana
Poreski postupak i poreska administracija

REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE

NAKNADE ZA KORIŠĆENjE JAVNIH DOBARA

AKCIZE

IZBEGAVANjE DVOSTRUKOG OPOREZIVANjA

FISKALIZACIJA

PODSETNIK

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, april 2023. godine

Slične teme

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jul-avgust 2023. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jul-avgust 2023. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jun 2023. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jun 2023. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, maj 2023. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, maj 2023. godine