Читај ми

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, април 2023. године

Република Србија
Министарство финансија
Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа
Број 4, април 2023. године
ISSN 0354-3242

САДРЖАЈ

ЈАВНИ ПРИХОДИ
Порез на додату вредност
Порез на добит правних лица
Порези на имовину
Порез на доходак грађана
Порески поступак и пореска администрација

РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

АКЦИЗЕ

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

ФИСКАЛИЗАЦИЈА

ПОДСЕТНИК

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, април 2023. године

Сличне теме

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, фебруар 2024. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, фебруар 2024. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јануар 2024. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јануар 2024. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, децембар 2023. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, децембар 2023. године