Услуге сервисирања и одржавања службених возила са уградњом резервних делова – Број јавне набавке ЈНМВ 8/2015

Сличне теме

Централизована јавна набавка број 4/2015 – Набавка рачунарског материјала – тонера

Централизована јавна набавка број 6/2015 – Набавка услуге одржавања рачунарске опреме са уградњом резервних делова

Јавна набавка: услуге превођења, број јавне набавке 1/2015