Централизована јавна набавка број 4/2015 – Набавка рачунарског материјала – тонера

Обавештење о закљученом уговору-Набавка оригиналних тонера за SHARP уређаје Партија 10, CJN 4-2015
Обавештење о закљученом уговору – Набавка оригиналних тонерa за CANON уређаје – Партија 1
Обавештење о закљученом уговору - Набавка оригиналних тонера за SHARP уређаје, Партија 10, ЦЈН 4-2015
Обавештење о закљученом уговору - Партија 4 - Oригинал тонери за LEXMARK уређаје
Обавештење о закљученом уговору - Партија 5 - Oригинал тонери за HP уређаје

Сличне теме

Централизована јавна набавка број 6/2015 – Набавка услуге одржавања рачунарске опреме са уградњом резервних делова

Јавна набавка: услуге превођења, број јавне набавке 1/2015

Јавна набавка мале вредности број 2/2015 – колективно осигурање запослених