Централизована јавна набавка број 6/2015 – Набавка услуге одржавања рачунарске опреме са уградњом резервних делова

Обавештење о закљученом уговору за Партију 3 - одржавање рачунарске опреме тип HP са припадајућим лиценцним системским и корисничким софтвером

Сличне теме

Централизована јавна набавка број 4/2015 – Набавка рачунарског материјала – тонера

Јавна набавка: услуге превођења, број јавне набавке 1/2015

Јавна набавка мале вредности број 2/2015 – колективно осигурање запослених