Centralizovana javna nabavka broj 6/2015 – Nabavka usluge održavanja računarske opreme sa ugradnjom rezervnih delova

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 3 - održavanje računarske opreme tip HP sa pripadajućim licencnim sistemskim i korisničkim softverom

Slične teme

Centralizovana javna nabavka broj 4/2015 – Nabavka računarskog materijala – tonera

Javna nabavka: usluge prevođenja, broj javne nabavke 1/2015

Javna nabavka male vrednosti broj 2/2015 – kolektivno osiguranje zaposlenih