Услуге одржавања и унапређења информационог система Хермес, ЈН П 1/2019

Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Сличне теме

Јавна набавка мале вредности ЈН МВ 1/2019 – Услуге превођења

Набавка рачунарске опреме, ЈН 1/2019

Одржавање система за припрему буџета, ЈН 2/2019