Набавка рачунарске опреме, ЈН 1/2019

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одговор на питање
Конкурсна документација - измена
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Сличне теме

Јавна набавка мале вредности ЈН МВ 1/2019 – Услуге превођења

Одржавање система за припрему буџета, ЈН 2/2019

Јавна набавка мале вредности, Услуге транспорта – доставе експресних пошиљки у међународном поштанском саобраћају ЈН МВ 2/2019