Одржавање система за припрему буџета, ЈН 2/2019

Конкурсна документација
Конкурсна документација - измена
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Сличне теме

Јавна набавка мале вредности ЈН МВ 1/2019 – Услуге превођења

Набавка рачунарске опреме, ЈН 1/2019

Јавна набавка мале вредности, Услуге транспорта – доставе експресних пошиљки у међународном поштанском саобраћају ЈН МВ 2/2019