Набавка услуга управљања и решавања сајбер инцидената на критичним ИТ системима ЈНОП2

Јавни позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора

Сличне теме

Централизована јавна набавка горива и мазива, ЦЈН 1/2019

Jавна набавка број ЈН МВ 2/2020, Услуге транспорта – доставе експресних пошиљки у међународном поштанском саобраћају

Услуга одржавања информационог система SVM SYNTEGRA, ЈН П 1/2020