Nabavka usluga upravljanja i rešavanja sajber incidenata na kritičnim IT sistemima JNOP2

Javni poziv
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o dodeli ugovora

Slične teme

Centralizovana javna nabavka goriva i maziva, CJN 1/2019

Javna nabavka broj JN MV 2/2020, Usluge transporta – dostave ekspresnih pošiljki u međunarodnom poštanskom saobraćaju

Usluga održavanja informacionog sistema SVM SYNTEGRA, JN P 1/2020