јавна набавка мале вредности ЈН МВ 5/2019 – Набавка горива – Евро дизел

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Сличне теме

Јавна набавка мале вредности ЈН МВ 1/2019 – Услуге превођења

Набавка рачунарске опреме, ЈН 1/2019

Одржавање система за припрему буџета, ЈН 2/2019