Централизована јавна набавка број 5/2015 – Набавка канцеларијског материјала (набавка материјала за штампарију)

Обавештење о закљученом уговору за Партију 13 - материјал за штампарију и књиговезницу
Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру зa Пaртиjу 14 – спирaлe и фoлиje зa кoричeњe
Обавештење о закљученом уговору за Партију 13 - материјал за штампарију и књиговезницу
Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру зa Пaртиjу 14 – спирaлe и фoлиje зa кoричeњe

Сличне теме

Централизована јавна набавка број 4/2015 – Набавка рачунарског материјала – тонера

Централизована јавна набавка број 6/2015 – Набавка услуге одржавања рачунарске опреме са уградњом резервних делова

Јавна набавка: услуге превођења, број јавне набавке 1/2015