Стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма за период 2020–2024. године („Службени гласник РС“, бр. 14/2020)

Стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма за период 2020–2024. године ("Службени гласник РС", бр. 14/2020)
Акциони план за спровођење Стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма за период 2020-2022
Акциони план за спровођење Стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма за период 2022–2024. године (“Службени гласник РС“, бр. 40/2022)

Сличне теме

Стратешки план за борбу против превара и управљање неправилностима у поступању са финансијским средствима Европске уније у Републици Србији за период 2024-2026. године („Службени гласник РС“, бр. 48/2024)

Програм за сузбијање сиве економије 2023-2025. године („Службени гласник РС“, бр. 21/2023)

Стратегија за развој тржишта капитала за период 2021. до 2026. године

Стратегија за развој тржишта капитала за период 2021. до 2026. године („Службени гласник РС“, бр. 102/2021)