Стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма за период 2020–2024. године („Службени гласник РС“, бр. 14/2020)

Стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма за период 2020–2024. године ("Службени гласник РС", бр. 14/2020)
Акциони план

Сличне теме

Програм реформе управљања јавним финансијама

Програм реформе управљања јавним финансијама

Програм економских реформи (ERP)

Програм трансформације Пореске управе 2021 – 2025. године