Стратегија за развој тржишта капитала за период 2021. до 2026. године („Службени гласник РС“, бр. 102/2021)

Стратегија за развој тржишта капитала за период 2021. до 2026. године („Службени гласник РС“, бр. 102/2021)
Акциони план за период 2021–2023. године за спровођење Стратегије за развој тржишта капитала за период од 2021. до 2026. године („Службени гласник РС“, бр. 118/2021)

Сличне теме

Програм за сузбијање сиве економије 2023-2025. године („Службени гласник РС“, бр. 21/2023)

Програм трансформације Пореске управе 2021 – 2025. године

Стратешки план буџетске инспекције Министарства финансија за период 2021-2026. године