Стратегија за развој тржишта капитала за период 2021. до 2026. године („Службени гласник РС“, бр. 102/2021)

Стратегија за развој тржишта капитала за период 2021. до 2026. године („Службени гласник РС“, бр. 102/2021)
Акциони план за период 2021–2023. године за спровођење Стратегије за развој тржишта капитала за период од 2021. до 2026. године („Службени гласник РС“, бр. 118/2021)

Сличне теме

Програм трансформације Пореске управе 2021 – 2025. године

Стратешки план буџетске инспекције Министарства финансија за период 2021-2026. године

Национални програм за сузбијање сиве економије, са Акционим планом за спровођење Националног програма за сузбијање сиве економије за период 2019-2020. године – Службени гласник РС, бр. 27/2019