Програм трансформације Пореске управе 2021 – 2025. године

Програм трансформације Пореске управе 2021 – 2025. године
Акциони план програма трансформације Пореске управе 2018 – 2023. године

Сличне теме

Стратегија за развој тржишта капитала за период 2021. до 2026. године

Стратегија за развој тржишта капитала за период 2021. до 2026. године („Службени гласник РС“, бр. 102/2021)

Стратешки план буџетске инспекције Министарства финансија за период 2021-2026. године

Национални програм за сузбијање сиве економије, са Акционим планом за спровођење Националног програма за сузбијање сиве економије за период 2019-2020. године – Службени гласник РС, бр. 27/2019