Програм трансформације Пореске управе 2021 – 2025. године

Програм трансформације Пореске управе 2021 – 2025. године
Акциони план програма трансформације Пореске управе 2018 – 2023. године

Сличне теме

Програм за сузбијање сиве економије 2023-2025. године („Службени гласник РС“, бр. 21/2023)

Стратегија за развој тржишта капитала за период 2021. до 2026. године

Стратегија за развој тржишта капитала за период 2021. до 2026. године („Службени гласник РС“, бр. 102/2021)

Стратешки план буџетске инспекције Министарства финансија за период 2021-2026. године