Програм трансформације Пореске управе 2021 – 2025. године

Програм трансформације Пореске управе 2021 – 2025. године
Акциони план програма трансформације Пореске управе 2018 – 2023. године

Сличне теме

Програм реформе управљања јавним финансијама

Програм реформе управљања јавним финансијама

Програм економских реформи (ERP)

Стратешки план буџетске инспекције Министарства финансија за период 2021-2026. године