Strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period 2020–2024. godine („Službeni glasnik RS“, br. 14/2020)

Strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period 2020–2024. godine ("Službeni glasnik RS", br. 14/2020)
Akcioni plan za sprovođenje Strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period 2020-2022
Akcioni plan za sprovođenje Strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period 2022–2024. godine (“Službeni glasnik RS“, br. 40/2022)

Slične teme

Strateški plan za borbu protiv prevara i upravljanje nepravilnostima u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije u Republici Srbiji za period 2024-2026. godine („Službeni glasnik RS“, br. 48/2024)

Program za suzbijanje sive ekonomije 2023-2025. godine („Službeni glasnik RS“, br. 21/2023)

Strategija za razvoj tržišta kapitala za period 2021. do 2026. godine

Strategija za razvoj tržišta kapitala za period 2021. do 2026. godine („Službeni glasnik RS“, br. 102/2021)