Прилог 1 – Преглед броја запослених и средстава за плате у 2020. години

Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате у 2020. години

Сличне теме

Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе (ажурирано септембра 2021)

Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе (ажурирано септембра 2021)

Упутство за израду програмског буџета (ажурирано у јулу 2021. године)

Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину