Табела економске класификације и извори финансирања за локалну власт

Табела економске класификације и извори финансирања за локалну власт

Сличне теме

Упутство за припрему буџета локалне власти за 2025. годину и пројекција за 2026. и 2027. годину

Упутство за припрему буџета локалне власти за 2025. годину и пројекција за 2026. и 2027. годину

Правилник о начину и садржају извештавања о броју запослених код корисника средстава буџета локалне власти у 2024. години („Службени гласник РС“, бр. 8/2024)

Правилник о начину и садржају извештавања о броју запослених код корисника средстава буџета локалне власти у 2024. години („Службени гласник РС“, бр. 8/2024)

Упутство за припрему одлука о буџету локалних власти за 2024. годину са пројекцијом за 2025. и 2026. годину

Упутство за припрему одлука о буџету локалних власти за 2024. годину са пројекцијом за 2025. и 2026. годину