Prilog 1 – Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate u 2020. godini

Prilog 1 - Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate u 2020. godini

Slične teme

Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o broju zaposlenih kod korisnika sredstava budzeta lokalne vlasti u 2024. godini („Službeni glasnik RS“, br. 8/2024)

Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o broju zaposlenih kod korisnika sredstava budzeta lokalne vlasti u 2024. godini („Službeni glasnik RS“, br. 8/2024)

Uputstvo za pripremu odluka o budzetu lokalnih vlasti za 2024. godinu sa projekcijom za 2025. i 2026. godinu

Uputstvo za pripremu odluka o budzetu lokalnih vlasti za 2024. godinu sa projekcijom za 2025. i 2026. godinu

Uputstvo za proveru usaglašenosti odluka o budzetu lokalnih vlasti

Uputstvo za proveru usaglašenosti odluka o budzetu lokalnih vlasti