Порези

Испуњеност услова за стицање својства обвезника ПДВ
Порески третман предаје добара на употребу и коришћење на основу уговора о финансијском лизингу којим није предвиђен откуп предмета лизинга
Порески третман пружања услуге оплемењивања добара иностраном наручиоцу
Порески третман поштанских услуга
Право на повраћај ПДВ у случају брисања из евиденције обвезника ПДВ
Порез на употребу мобилног телефона (26.5.2009.)
Порез на употребу мобилног телефона (19.5.2009.)

Сличне теме

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2023. годину

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2023. годину

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2022. годину

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2022. годину

Објашњење у вези са подношењем пореске пријаве на Обрасцу ПП ОПО за први квартал 2023. године, за пореске обвезнике који порез плаћају самоопорезивањем

Објашњење у вези са подношењем пореске пријаве на Обрасцу ПП ОПО за први квартал 2023. године, за пореске обвезнике који порез плаћају самоопорезивањем