Porezi

Ispunjenost uslova za sticanje svojstva obveznika PDV
Poreski tretman predaje dobara na upotrebu i korišćenje na osnovu ugovora o finansijskom lizingu kojim nije predviđen otkup predmeta lizinga
Poreski tretman pružanja usluge oplemenjivanja dobara inostranom naručiocu
Poreski tretman poštanskih usluga
Pravo na povraćaj PDV u slučaju brisanja iz evidencije obveznika PDV
Porez na upotrebu mobilnog telefona (26.5.2009.)
Porez na upotrebu mobilnog telefona (19.5.2009.)

Slične teme

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2023. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2023. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2022. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2022. godinu

Objašnjenje u vezi sa podnošenjem poreske prijave na Obrascu PP OPO za prvi kvartal 2023. godine, za poreske obveznike koji porez plaćaju samooporezivanjem

Objašnjenje u vezi sa podnošenjem poreske prijave na Obrascu PP OPO za prvi kvartal 2023. godine, za poreske obveznike koji porez plaćaju samooporezivanjem