Čitaj mi

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2023. godinu

Neoporezivi iznos dohotka za 2023. godinu je 4.269.564 dinara i jednak je visini trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom u Republici Srbiji u 2023. godini, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

U slučajevima u kojima Poreska uprava nije pripremila unapred popunjenu poresku prijavu (npr. ako je za ostvareni prihod podneta pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima na Obrascu PPP PD, u kojoj je kao identifikator fizičkog lica, obveznika godišnjeg poreza na dohodak građana, unet broj pasoša, ili ako do dana postavljanja poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana na portal Poreske uprave nije podneta odgovarajuća poreska prijava o ostvarenim prihodima fizičkog lica, te poreski organ ne raspolaže potrebnim podacima u datom momentu i dr.) i postavila je na portal Poreske uprave, s obzirom da su fizička lica obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana, ona su u obavezi da sama popune i podnesu poresku prijavu za 2023. godinu u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, najkasnije do 15. maja 2024. godine.

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2023. godinu

Slične teme

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2022. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2022. godinu

Objašnjenje u vezi sa podnošenjem poreske prijave na Obrascu PP OPO za prvi kvartal 2023. godine, za poreske obveznike koji porez plaćaju samooporezivanjem

Objašnjenje u vezi sa podnošenjem poreske prijave na Obrascu PP OPO za prvi kvartal 2023. godine, za poreske obveznike koji porez plaćaju samooporezivanjem

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2021. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2021. godinu